Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sierpień 2021

W tym wydaniu m.in.: nebiwolol - najbardziej kardioselektywny β-adrenolityk, flozyny jako multisystemowe leki łamiące schemat cukrzyca/glikemia.

Maj 2021

W numerze m.in.: tikagrelor - nowe wytyczne i badania kliniczne, miejsce eplerenonu w terapii przewlekłej niewydolności serca, o leczeniu metforminą, która zmniejsza ryzyko zgonu u chorych na cukrzycę cierpiących z powodu COVID-19.

Luty 2021

W wydaniu przeczytasz m. in. o farmakokinetyce, bezpieczeństwie i tolerancji nowego, selektywnego antagonisty receptora mineralokortykoidów, peryndoprylu w leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych i badaniu DAPA-HF.