Dołącz do czytelników
Brak wyników

Luty 2022

W tym wydaniu m.in.: metformina, analogi GLP-1 w leczeniu otyłości, czynność układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze.

Listopad 2021

W tym wydaniu m.in.: zaburzenia rytmu serca, pozycja metforminy w leczeniu cukrzycy typu 2, terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii.

Sierpień 2021

W tym wydaniu m.in.: nebiwolol - najbardziej kardioselektywny β-adrenolityk, flozyny jako multisystemowe leki łamiące schemat cukrzyca/glikemia.