Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listopad 2021

W tym wydaniu m.in.: zaburzenia rytmu serca, pozycja metforminy w leczeniu cukrzycy typu 2, terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii.

Sierpień 2021

W tym wydaniu m.in.: nebiwolol - najbardziej kardioselektywny β-adrenolityk, flozyny jako multisystemowe leki łamiące schemat cukrzyca/glikemia.

Maj 2021

W numerze m.in.: tikagrelor - nowe wytyczne i badania kliniczne, miejsce eplerenonu w terapii przewlekłej niewydolności serca, o leczeniu metforminą, która zmniejsza ryzyko zgonu u chorych na cukrzycę cierpiących z powodu COVID-19.