Dołącz do czytelników
Brak wyników

Luty 2021

W wydaniu przeczytasz m. in. o farmakokinetyce, bezpieczeństwie i tolerancji nowego, selektywnego antagonisty receptora mineralokortykoidów, peryndoprylu w leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych i badaniu DAPA-HF.

Listopad 2020

W numerze omawiamy m. in.: rolę intensyfikacji leczenia cukrzycy w świetle wyników badania Steno-2, niewydolność serca – czy dziś mamy więcej możliwości skutecznego leczenia, nowoczesne metody prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz badanie CREDENCE.

Sierpień 2020

W wydaniu m.in.: metformina – nowe możliwości terapeutyczne, miejsce dulaglutydu w terapii cukrzycy typu 2, niedokrwistość a niewydolność serca, niewydolność serca w cukrzycy, cukrzyca w szczególnych grupach pacjentów.