Zastosowanie bisoprololu w terapii pacjenta kardiologicznego

Kardiologia

Leki z grupy β-adrenolityków mają zastosowanie nie tylko w chorobach układu sercowo-naczyniowego, ale również w terapii chorych z migrenami, zaburzeniami lękowymi czy nadczynnością tarczycy. Bisoprolol, selektywny β1-adrenolityk, zarejestrowany jest w monoterapii do leczenia nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej, a w leczeniu skojarzonym do leczenia umiarkowanej do ciężkiej przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory serca (EFLV ≤ 35%). Wyniki badań z użyciem bisoprololu pokazują, że jest to lek bezpieczny i skuteczny w wyżej wymienionych grupach chorych, a jego zastosowanie wiąże się z wieloma korzyściami klinicznymi w grupie chorych najbardziej obciążonych.

Leki z grupy β-adrenolityków

Leki z grupy β-adrenolityków to bardzo niejednorodna klasa związków, którą można podzielić na nieselektywnie działające β-adrenolityki pierwszej generacji (np. propranolol), kardioselektywne β1-adrenolityki drugiej generacji (np. bisoprolol, metoprolol) oraz leki trzeciej generacji, które poza blokadą receptorów β wykazują również efekt wazodylatacyjny (nebiwolol, karwedylol, labetalol). Poza tym prostym podziałem wynikającym z zasadniczej funkcji β-adrenolityki można podzielić w zależności od ich zdolności do wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (WAS), która warunkuje m.in. wazodylatację, siłę skurczu mięśnia sercowego, wpływ na profil lipidowy oraz znosi efekt z odbicia po odstawieniu leku. Z kolei brak WAS przekłada się na nieco silniej wyrażone działanie chronotropowo-ujemne oraz zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. 

POLECAMY

Bisoprolol

Bisoprolol to β-adrenolityk drugiej generacji charakteryzujący się bardzo wysoką selektywnością wobec receptorów β1 oraz brakiem wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania stabilizującego błony komórkowej. Powinowactwo do receptora β1 jest około 19 razy większe niż do receptora β2. Hamujący wpływ na receptory β2 obserwowano dopiero po podaniu bisoprololu w dawkach dwukrotnie przekraczających zalecaną dawkę terapeutyczną, czyli > 20 mg/dobę. Farmakokinetyka leku jest liniowa, a dostępność biologi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI