Terapia zaburzeń lipidowych preparatami zawierającymi rosuwastatynę i ezetymib

Kardiologia

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i występowania epizodów sercowo-naczyniowych jest hipercholesterolemia, czyli podwyższone stężenie w surowicy krwi frakcji cholesterolu związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL). W przypadku hipercholesterolemii, oprócz zastosowania metod niefarmakologicznych, korzysta się z farmakoterapii. Do leków hipolipemizujących pierwszego rzutu należą statyny, w tym rosuwastatyna. W przypadku nieosiągnięcia założonych celów terapeutycznych do leczenia włącza się także substancję działającą w innym mechanizmie – ezetymib. W pracy opisano możliwości leczenia dyslipidemii, korzystając z preparatów łączących rosuwastatynę oraz ezetymib.

Jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego jest hipercholesterolemia, czyli podwyższone stężenie aterogennej frakcji cholesterolu w surowicy krwi, związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL). W dużym badaniu o akronimie WOBASZ II (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności II) przeprowadzonym w Polsce w latach 2013–2014 (n = 5947 uczestników) stwierdzono, że hipercholesterolemia występowała u 70,3% mężczyzn i 64,3% kobiet [1–4]. W wielu badaniach wykazano, że wysokie stężenie cholesterolu LDL powoduje odkładanie się blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych. Szczególnie istotne klinicznie jest tworzenie blaszek w: 

POLECAMY

 • tętnicach wieńcowych, które prowadzi do występowania ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych oraz niewydolności serca, 
 • w tętnicach kończyn dolnych, prowadzące do ich niedokrwienia, 
 • w tętnicach szyjnych (blaszki miażdżycowe w ich obrębie mogą powodować przemijające napady niedokrwienne mózgu lub udary mózgu), 
 • w tętnicach nerkowych. 
   

Blaszki miażdżycowe istotnie zwężające naczynia tętnicze zaopatrujące nerki w krew prowadzą do niedokrwienia tych narządów i powstania wtórnego nadciśnienia tętniczego [5–7].
Jest kilka sposobów obniżania stężenia cholesterolu frakcji LDL. Pozytywne rezultaty przynosi wprowadzenie zdrowej diety, czyli zawierającej małą ilość tłuszczów, zwłaszcza zwierzęcych, oraz małą ilość cholesterolu. Korzystna jest także regularna aktywność fizyczna, szczególnie aerobowa [1, 2, 8].
Jeśli wartości lipidogramu nie udaje się przywrócić do prawidłowych przy pomocy metod niefarmakologicznych, konieczne jest włączenie farmakoterapii. Do pierwszego rzutu leków hipolipemizujących należą statyny, czyli inhibitory enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA). W przypadku nieosiągnięcia określonych celów terapeutycznych do leczenia włącza się także ezetymib 
i/lub inhibitory konwertazy proproteiny subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) [1, 2].
W pracy opisano możliwości leczenia zaburzeń lipidowych, korzystając z preparatów łączących silny inhibitor reduktazy HMG-CoA – rosuwastatynę oraz lek hamujący wchłanianie cholesterolu ze światła jelit – ezetymib.

Szacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego

Docelowe stężenia cholesterolu frakcji LDL zależy od oszacowanego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego chorego. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2021 r. pacjentów bez stwierdzonej choroby sercowo-naczyniowej lub innych schorzeń zwiększających ryzyko sercowo-naczyniowe kwalifikuje się do odpowiedniej grupy ryzyka przy pomocy skali SCORE2 (dla osób w wieku 40–69 lat) lub SCORE2-OP (dla pacjentów w wieku ≥ 70 lat) [9, 10]. 
Kraje Europy z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI