Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Od nadciśnienia tętniczego przez uszkodzenia narządowe do powikłań sercowo-naczyniowych - możliwości terapii

0 1169

From hypertension-mediated organ damage to cardiovascular complications. Treatment options

NT (nadciśnienie tętnicze) jest wiodącą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Wiąże się ono z podwyższonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak udar niedokrwienny, udar krwotoczny mózgu, zawał serca, nagły zgon sercowy, choroba naczyń obwodowych czy schyłkowa niewydolność nerek. Istnieją dowody naukowe przemawiające za związkiem NT ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń poznawczych i otępiennych. Uszkodzenia narządowe związane z NT określa się jako strukturalne lub funkcjonalne zmiany dotyczące naczyń lub narządów, między innymi takich jak serce, mózg, oczy, nerki, naczynia krwionośne, wynikające z podwyższonego ciśnienia tętniczego. Uważa się je za marker choroby sercowo-naczyniowej. Co ważne, optymalna terapia hipotensyjna może spowolnić progresję uszkodzeń narządowych związanych z NT i zmniejszyć podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z NT.

POLECAMY

Increased blood pressure is the leading global contributor to premature death. Hypertension is associated with increased risk of cardiovascular events (ischaemic stroke, haemorrhagic stroke, myocardial infarction, sudden cardiac death, peripheral artery disease, and end-stage renal disease). Moreover, there may be a link between hypertension and increased risk of cognitive decline and dementia. HMOD (hypertension-mediated organ damage) is defined as structural or functional changes in arteries or organs (blood vessels, heart, brain, eyes, and kidney) caused by an increased blood pressure. It is also a marker of cardiovascular disease. Importantly, blood pressure lowering treatment may delay the progression of HMOD and will decrease the elevated cardiovascular risk in patients with hypertension.

SŁOWA KLUCZOWE: Keywords
  • nadciśnienie tętnicze
  • powikłania sercowo-naczyniowe
  • uszkodzenia narządowe
  • arterial hypertension
  • cardiovascular complications
  • hypertension-mediated organ damage


Wartości ciśnienia tętniczego ≥ 140 mmHg wykazują związek ze śmiertelnością i niepełnosprawnością związaną z nadciśnieniem tętniczym (NT). Z kolei większość zgonów wynikających z podwyższonego skurczowego ciśnienia tętniczego powiązanych jest z choro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy