Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Migotanie przedsionków – prewencja udaru. Co nowego?

0 751

Novels in stroke prevention among patients with atrial fibrillation

Migotanie przedsionków jest najbardziej rozpowszechnioną arytmią serca na świecie, której częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem, występując nawet u 25% osób w wieku podeszłym. Arytmia ta, powodując ponad 5-krotny wzrost ryzyka rozwoju udaru mózgu, stanowi priorytetowe wyzwanie ochrony zdrowia. Pomimo postępu w diagnostyce i leczeniu udarów mózgu, etiologia 1/3 z tych zdarzeń pozostaje niejasna. Przyczyna leży najpewniej w asymptomatycznej formie migotania przedsionków. Prawdopodobieństwo wykrycia tej arytmii rośnie wraz z długością monitorowania, co podkreśla konieczność aktywnego szukania migotania przedsionków u osób z grup ryzyka, preferencyjnie z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod do długotrwałego monitorowania akcji serca. Zgodnie z najnowszą odsłoną europejskich zaleceń, implementacja „ścieżki ABC” w codziennej praktyce klinicznej, stanowiącej anglojęzyczny akronim antykoagulacji, lepszej kontroli objawów choroby oraz diagnostyki i leczenia chorób towarzyszących, ułatwia zintegrowaną, holistyczną opiekę nad pacjentem z migotaniem przedsionków. Obok kontroli częstości rytmu komór serca, podstawą leczenia migotania przedsionków jest antykoagulacja z wyraźną rekomendacją stosowania u większości pacjentów leków z grupy doustnych antykoagulantów (NOAC). 

POLECAMY

Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia worldwide, and its prevalence increases along with age, reaching up to 25% of the elderly population. This arrhythmia is associated with an over 5-fold increase in stroke risk, constituting a healthcare priority of utmost importance. Despite substantial improvement in stroke diagnosis and therapy, the aetiology of 1/3 of these adverse events remains unclear. The reason might lie in the asymptomatic form of atrial fibrillation. The likelihood of arrhythmia detection rises along with the monitoring timespan. These emphasize the necessity of actively searching for atrial fibrillation, preferably taking advantage of non-invasive ECG monitoring devices. In line with the recent European guidelines, the implementation of the „ABC pathway”, which stands for Anticoagulation, Better Symptom Control and Cardiovascular and other comorbidities optimization, facilitates comprehensive and holistic patients care in everyday clinical practice. Additionally, to rhythm control, anticoagulation is the cornerstone of atrial fibrillation treatment, mainly with the use of oral anticoagulants (NOAC).
 

SŁOWA KLUCZOWE: Keywords:
  • migotanie przedsionków
  • udar
  • prewencja
  • atrial fi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy