Autor: Jakub Gumprecht

lek.; Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Zabrzu, 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Migotanie przedsionków – prewencja udaru. Co nowego?

Novels in stroke prevention among patients with atrial fibrillation

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy farmakoterapii w ostrym zespole wieńcowym?

Schorzenia sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat dzięki pracom nad rozwojem metod angioplastyki wieńcowej zrobiliśmy krok milowy w zakresie możliwości kardiologii interwencyjnej, co pozwala nam ratować rokrocznie coraz to większą liczbę chorych. Nie można jednak zapominać, że równie niezbędna jest prawidłowo prowadzona, długoterminowa farmakoterapia. W świetle aktualnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego najważniejszymi lekami wpływającymi na odległe rokowanie chorych z ostrym zespołem wieńcowym są leki przeciwpłytkowe, hipolipemizujące, hamujące układ renina–angiotensyna–aldosteron oraz β-adrenolityki. U pacjentów z grup ryzyka należy także rozważyć preparaty hamujące receptor mineralokortykosteroidowy.

Czytaj więcej