Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych – jak to zrobić w praktyce?

0 1493

Treatment of heart failure according to the latest guidelines – how to do it in practice?

Optymalna farmakoterapia pełni kluczową rolę w opiece nad chorymi z przewlekłą niewydolnością serca i stanowi najważniejsze ogniwo w redukcji śmiertelności, chorobowości oraz hospitalizacji w tej grupie chorych. Aktualne zalecenia rekomendują wdrożenie politerapii opartej na ACE-I/ARNI, β-adrenolityku, MRA, flozynie oraz diuretyku pętlowym już w chwili rozpoznania upośledzonej funkcji skurczowej lewej komory serca. Prawidłowe leczenie chorych z niewydolnością serca w głównej mierze powinno uwzględniać dążenie do maksymalnych lub maksymalnie tolerowanych dawek włączonych leków, odpowiednią kontrolę właściwych dla danego leku parametrów biochemicznych oraz możliwość indywidualizacji terapii w zależności od współistniejących obciążeń.

POLECAMY

Optimal pharmacotherapy plays a key role in the care of patients with chronic heart failure and is the most important link in reducing mortality, morbidity and hospitalization in this group of patients. Current guidelines recommend the initiation of polytherapy based on ACE-I/ARNI, β-blocker, MRA, fl osin and loop diuretic, as soon as at the diagnosis of chronic heart failure has been made. Adequate treatment of patients with heart failure should mainly include a dosage increase to maximum or maximum tolerated, adequate control of the biochemical parameters specifi c to each drug and the possibility of individualization of therapy depending on the comorbidities.

 

SŁOWA KLUCZOWE: Keywords:
  • niewydolność serca
  • politerapia
  • β-adrenolityk
  • heart failure
  • polytherapy
  • β-blocker

 

Przewlekła niewydolność serca (HF; heart failure) to choroba postępująca, której częstość występowania stale wzrasta i obecnie szacuje się, że choruje na nią ponad 26 milionów osó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy