Korzyści stosowania eplerenonu w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Kardiologia

Benefits of using eplerenone in the treatment of cardiovascular diseases

Eplerenon, jeden z przedstawicieli antagonistów receptora mineralokortykoidowego (MRA), rekomendowany jest do leczenia m.in. przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienia tętniczego, zespołu nerczycowego oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu. Z uwagi na swoją unikalną selektywność względem receptorów profi l jego działania istotnie różni się od spironolaktonu, co bezpośrednio ma przełożenie na mniejszą częstość występowania interakcji z innymi lekami oraz wystąpienia działań niepożądanych. Efekty metaboliczne działania eplerenonu oraz jego siła działania przemawiają za tym, by lek ten stanowił pierwszy wybór wśród MRA w leczeniu wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego

POLECAMY

Eplerenone, one of the mineralocorticoid receptor antagonists (MRA), is recommended for the treatment of chronic heart failure with reduced left ventricular systolic function, arterial hypertension, nephrotic syndrome and primary hyperaldosteronism. Due to its unique selectivity towards receptors, the profile of its action significantly differs from that of spironolactone, and directly results in lower frequency of interactions with other drugs and lower occurrence of side effects. The metabolic effects of eplerenone and its potency of action make this drug the first choice among MRAs in the treatment of selected cardiovascular diseases.
 

SŁOWA KLUCZOWE: Keywords:
  • eplerenon
  • farmakoterapia niewydolności serca
  • eplerenone
  • cardio-vascular treatment

 

Patomechanizm rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest złożony i zależny od wielu czynników, w tym m.in. od aktywności układu współczulnego, układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) czy stężenia peptydów natriuretycznych. W aspekcie rozwoju i progresji niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego, jak również w kontekście rożnych form terapii pozwalających na poprawę funkcjonowania chorych kardiologicznych, główną osią zainteresowania od wielu lat jest aktywnoś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI