Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

26 sierpnia 2022

NR 31 (Sierpień 2022)

Ezetymib – wartościowe narzędzie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 i hiperlipidemią. Najnowsze zalecenia polskie i międzynarodowe

0 676

Zaburzenia gospodarki lipidowej stanowią istotny problem w codziennej praktyce klinicznej. Chociaż możliwości terapeutyczne tej grupy chorych są aktualnie bardzo szerokie, niestety nadal większość pacjentów nie osiąga celów terapeutycznych. Standardem postępowania w leczeniu dyslipidemii pozostają nadal statyny, jednak w przypadku braku ich skuteczności lub nietolerancji zaleca się dołączenie do takiej terapii ezetymibu. Co więcej, dopuszcza się terapię kombinowaną (statyna + ezetymib) od początku leczenia zaburzeń lipidowych u tych chorych, u których szacowana poprawa parametrów lipidowych po zastosowaniu jedynie satyny nie pozwoli na osiągnięcie docelowych wartości cholesterolu LDL.

Zaburzenia gospodarki lipidowej są w chwili obecnej najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD; cardiovascular diseases). Interwencja na poziomie populacyjnym w zakresie redukcji częstości poszczególnych czynników ryzyka, w tym m.in. hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, nikotynizmu czy otyłości, może przyczynić się do istotnego (ponad 65%) zmniejszenia ryzyka wystąpienia całkowitej liczby przypadków choroby wieńcowej, co bezpośrednio przełożyłoby się na lepsze rokowanie i dłuższe życie pacjentów. Osiągnięcie korzystnych zmian w zakresie stężeń poszczególnych frakcji cholesterolu pozwala na największą (32%) redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego, z kolei poprawa w zakresie parametrów ciśnienia tętniczego, palenia tytoniu czy aktywności fizycznej redukuje ryzyko rozwoju CVD odpowiednio o 14%, 13% i 9%. 
Zasadniczo najważniejszym czynnikiem rozwoju i progresji miażdżycy jest stężenie lipoprotein zawierających apoB. Cholesterol LDL (LDL-Ch) jest najliczniej reprezentowaną frakcją lipoprotein o dużej zawartości apoB, stąd też redukcja stężenia LDL-Ch pozwala w największym stopniu na poprawę rokowania sercowo-naczyniowego i stanowi główny cel terapeutyczny zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej CVD. Udowodniono, że zmniejszenie stężenia LDL-Ch o 38,6 mg/dl pozwala na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego aż o 20%. Niestety, pomimo dostępu do różnych form leczenia oraz propagowania zdrowego stylu życia wskaźnik śmiertelności z powodu CVD nadal jest wysoki. Co więcej, u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka, którzy doświadczyli w przeszłości zawału mięśnia sercowego, ponowne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe, tj. zawał serca, udar mózgu czy zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, są częstsze, a wskaźnik nawrotu tych zdarzeń jest najwyższy w pierwszym roku od incydentu.

POLECAMY

Cele terapeutyczne

Obowiązujące wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC; European Society of Cardiology) zalecają, aby w grupie chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego LDL-Ch obniżać do wartości mniejsz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy