Ezetymib – efekt hipolipemizujący, właściwości plejotropowe w terapii zaburzeń lipidowych

Kardiologia

Właściwa terapia zaburzeń lipidowych nadal pozostaje wiodącym tematem w aspekcie prewencji poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Pomimo szerokiej gamy leków, jakimi na chwilę obecną dysponujemy, nadal niewielki odsetek chorych osiąga docelowe wartości poszczególnych frakcji profilu lipidowego. Od wielu lat terapia zaburzeń lipidowych, poza modyfikacją stylu życia, opiera się na dwóch głównych filarach: statynach i ezetymibie. Aktualne rekomendacje wskazują nawet na konieczność jednoczasowego włączania statyn i ezetymibu w poszczególnych grupach chorych, co zwiększa tym samym ich szansę na szybsze osiągnięcie celów terapeutycznych zgodnie z zasadą „im szybciej i im niżej, tym lepiej”.

Hiperlipidemia na chwilę obecną stanowi główny, obok nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, palenia tytoniu oraz otyłości, czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa na temat skutków nieprawidłowo lub nieleczonych zaburzeń gospodarki lipidowej (w tym zawałów serca, udarów mózgu, chorób tętnic obwodowych), osiągnięcie celów terapeutycznych w poszczególnych grupach ryzyka nadal pozostaje wyzwaniem. Niejednokrotnie brak efektów leczenia wynika z tzw. inercji terapeutycznej lekarzy, którzy nie chcą lub boją się zastosować terapię intensywną lub kombinowaną. Dodatkowo nieuzasadniony lęk chorych przed leczeniem hipolipemizującym i związane z nim przerywanie terapii lub w ogóle negowanie jej zasadności przyczyniają się do braku efektów leczenia. Obecnie szacuje się, że w Polsce z powodu zaburzeń lipidowych cierpi prawie 20 mln osób, z których większość nie zdaje sobie z tego sprawy.
Stężenie lipoprotein zawierających apoB w największym stopniu determinuje rozwój i progresję miażdżycy. Głównym celem terapeutycznym w prewencji sercowo-naczyniowej (zarówno pierwotnej, jak i wtórnej) jest zatem cholesterol LDL, a więc frakcja lipoprotein o największej zawartości apoB.Redukcja cholesterolu LDL o zaledwie 40 mg/dl pozwala na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego aż o 20%. Jak...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI