Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

26 sierpnia 2022

NR 31 (Sierpień 2022)

Czy fenofibrat wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe? Wyniki badania ACCORDION

0 365

Hipertrójglicerydemia jest ważnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. W populacji pacjentów z cukrzycą bardzo często stwierdza się triadę objawów złożoną z wysokich wartości trójglicerydów, niskich wartości cholesterolu HDL i zwiększonej zwartości cholesterolu LDL, którą określa się terminem dyslipidemii aterogennej. Stosowanie fibratów pozostaje najefektywniejszą formą terapii w hipertrójglicerydemii, w tym skojarzonej z dyslipidemią aterogenną. W badaniu ACCORDION wykazano długoterminowy korzystny efekt stosowania fenofibratu u chorych z cukrzycą i dyslipidemią aterogenną w odniesieniu do śmiertelności z wszystkich przyczyn, śmiertelności z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych i poważnych zdarzeń związanych z chorobą wieńcową. Według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego należy rozważyć leczenie fibratami u chorych, u których w trakcie leczenia statynami uzyskano normalizację cholesterolu LDL, ale w dalszym ciągu utrzymuje się wysokie stężenie trójglicerydów (> 2,3 mmol/l), a w przypadku stężenia trójglicerydów > 5,6 mmol/l leczenie należy rozpocząć od fibratów.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące dyslipidemii oraz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również wytyczne Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego z 2021 roku, dostarczają cennych algorytmów postępowania u chorych z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Z jednej strony standaryzują one postępowanie terapeutyczne, z drugiej strony wskazują na złożoność problemu oraz konieczność indywidualizowania leczenia. Wyrazem tego są różne kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego przypisywanego chorym, odmienne cele terapeutyczne, ale także wyszczególnienie określonych populacji chorych, wśród których specjalne miejsce zajmują pacjenci z cukrzycą.
Wyznaczenie różnych celów terapeutycznych, w tym w populacji chorych z cukrzycą, implikuje przede wszystkim przyjęcie innych wartości docelowych stężeń cholesterolu LDL (lipoprotein o małej gęstości). Niemniej osiągnięcie złożonych celów wyrównania parametrów gospodarki lipidowej obejmuje poza cholesterolem LDL również obniżenie stężenia trójglicerydów (TG) oraz wzrost stężenia cholesterolu HDL (lipoprotein o dużej gęstości), gdyż przyczyniają się one do dalszego zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, którzy osiągnęli docelowy poziom LDL-C przy utrzymującym się stężeniu TG > 2,3 mmol/l (> 200 mg/dl), należy rozważyć zastosowanie fenofibratu w skojarzeniu ze statynami. Ponadto leczenie należy rozpocząć od fibratu, jeśli stężenie TG wynosi ≥ 5,6 mmol/l (500 mg/dl).

POLECAMY

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy

W populacji pacjentów z cukrzycą bardzo często stwierdza się triadę objawów złożoną z wysokich wartości TG, niskich wartości HDL i zwiększonej zwartości LDL, którą określa się terminem dyslipidemii aterogennej. W jej rozwoju kluczowe znaczenie ma niedobór insuliny lub też oporność na insulinę. 
W warunkach prawidłowych insulina hamuje aktywność hormonozależnej lipazy lipoproteinowej oraz lipazy w tkance tłuszczowej, tym samym zmniejszając uwalnianie niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, które są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój dyslipidemii aterogennej. Niezestryfikowane kwasy tłusz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy