Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

26 sierpnia 2022

NR 31 (Sierpień 2022)

ARNI zamiast ACE-I – terapia pierwszego wyboru z β-blokerem oraz MRA

0 1203

Pomimo postępów w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca rokowanie pacjentów pozostaje niekorzystne. W patofizjologii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction) ważną rolę odgrywają szlaki neurohormonalne, głównie aktywacja układu współczulnego i układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz układ peptydów natriuretycznych. Według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących niewydolności serca zaleca się stosowanie sakubitrylu/walsartanu zamiast inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I, angiotensin-converting enzyme inhibitors) lub antagonistów receptora dla angiotensyny II (ARB, angiotensin receptor blockers) u ambulatoryjnych pacjentów z HFrEF, którzy pozostają objawowi pomimo optymalnej terapii niewydolności serca.

W krajach rozwiniętych zapadalność na niewydolność serca (HF, heart failure) ulega wzrostowi z powodu starzenia się populacji. Częstość występowania HF u osób dorosłych szacuje się na około 1–2% i rośnie wraz z wiekiem [1]. Dzięki postępom w diagnostyce i leczeniu HF rokowanie pacjentów uległo znaczącej poprawie, jednak w dalszym ciągu pozostaje niekorzystne. 
Terapia chorych z HF obejmuje poprawę ich stanu klinicznego, jakości życia i wydolności wysiłkowej oraz zapobieganie hospitalizacjom oraz redukcję śmiertelności całkowitej [2, 3]. 
W patofizjologii HF z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction) ważną rolę odgrywają szlaki neurohormonalne, głównie aktywacja układu współczulnego i układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) oraz układ peptydów natriuretycznych.
Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora mineralokortykoidowego oraz leków β-adrenolitycznych poprawia rokowanie pacjentów z HFrEF [4, 5].

POLECAMY

Sakubitryl/walsartan

Sakubitryl/walsartan należy do leków z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II i inhibitora neprylizyny. Neprylizyna to enzym proteolityczny z grupy metaloproteaz, który rozkłada i unieczynnia między innymi peptydy natiuretyczne, adrenomodulinę i bradykininę. Poprzez hamowanie neprylizyny dochodzi do zwiększenia dostępności peptydów natriuretycznych, które zwiększają natriurezę i diurezę, działają naczyniorozszerzająco, a także hamują niekorzystny remodeling mięśnia sercowego. Warto ta...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy