Lerkanidypina w nadciśnieniu tętniczym

Kardiologia

Nadciśnienie tętnicze uznawane jest za najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Obecnie wyróżniamy pięć podstawowych grup leków hipotensyjnych. Jedną z nich są antagoniści wapnia, wśród których jedną z najnowszych cząsteczek jest lerkanidypina. W literaturze znajdujemy liczne dane dotyczące dodatkowych korzyści płynących z jej zastosowania.

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia na nadciśnienie tętnicze (z ang. hypertension – HTN) cierpi niemal 10 milionów dorosłych Polaków. Uważa się, że choroba ta jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) uważa HTN za główną przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie. Należy pamiętać, że związek pomiędzy wysokością ciśnienia tętniczego (blood pressure – BP), a chorobami układu sercowo-naczyniowego lub niewydolnością nerek jest liniowy. Na przełomie ostatnich dwóch dekad rozpowszechnienie HTN w Polsce wzrasta, jednak nadal szacuje się, że niemal 1/3 osób nie jest świadoma swojej choroby. Co więcej, według danych z badania NATPOL 2011 ponad 10% osób z rozpoznanym HTN nie podejmuje leczenia hipotensyjnego [1]. 
W chwili rozpoznania HTN konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania, zarówno przedmiotowego, jak i podmiotowego, oraz wykonanie testów dodatkowych (takich jak szereg badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz elektrokardiogram). W leczeniu HTN dąży się do osiągnięcia wartości docelowych BP, a jeśli nie jest to możliwe, to do uzyskania wartości im jak najbliższych. Warto podkreślić, że skuteczne obniżanie wartości BP zmniejsza nie tylko ryzyko wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym, ale również ryzyko względne zgonu [1]. 
Pierwszą interwencją w przypadku pacjentów z HTN zawsze jest tak zwana modyfikacja stylu życia. W zakresie leczenia farmakologicznego wyróżnia się pięć podstawowych grup leków hipotensyjnych, które mają udowodniony wpływ na rokowanie. Substancje te wykorzystywane mogą być zarówno w formie monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Jedną z takich grup są antagoniści wapnia [1].
W najnowszych wytycznych opublikowanych wspólnie przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology – ESC) i Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension – ESH) z uwagi na ograniczoną skuteczność monoterapii HTN zaleca się wykorzystanie połączenia dwóch leków w celu kontroli wartości BP. Podejście takie powoduje lepszą kontrolę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI