Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia , Otwarty dostęp

11 grudnia 2020

NR 24 (Listopad 2020)

Nowoczesne metody prewencji chorób sercowo-naczyniowych

126

Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów pośród populacji europejskiej. Prewencja wdrożona wśród pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak: otyłość, ni- kotynizm, cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze, może zmniejszyć zapadalność na choroby układu krążenia. Nowoczesne metody prewencji opierają się na nowych rozwiązaniach telemedycyny i tzw. m-zdrowia. Aplikacje mobilne, szeroko dostępne na rynku, umożliwiają monitorowanie parametrów życiowych pacjenta – tętna, wartości ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, liczby zrobionych kroków, a dodatkowo usprawniają komunikację między pacjentem a jego lekarzem, który ma na bieżąco wgląd w aktualne wyniki i pomiary. Według najnowszych badań ​​interwencje zdrowotne wprowadzone za pomocą smartfonów znacząco wpływają na utratę wagi i zwiększają aktywność fizyczną wśród pacjentów. Do redukcji klasycznych czynników ryzyka przyczyniają się również coraz bardziej popularne alternatywne urządzenia do inhalacji nikotyny, takie jak niektóre przebadane papierosy elektroniczne o zweryfikowanym składzie aerozolu oraz wprowadzone niedawno na rynek przebadane systemy podgrzewania tytoniu (np. IQOS, Glow). Stają się one coraz częściej używanymi przez palaczy zamiennikami standardowych papierosów tytoniowych. W oparciu o wyżej wymienione przykłady oraz doniesienia naukowe można stwierdzić, że wykorzystywanie mobilnych technologii w opiece zdrowotnej ma szansę poskutkować zmniejszeniem śmiertelności pacjentów oraz zmniejszeniem częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych.

Choroby układu sercowo-naczyniowego (Cardiovascular Disease – CVD), w szczególności choroba wieńcowa, są przyczyną ponad 4 milionów zgonów rocznie wśród populacji europejskiej [1]. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology – ESC) podkreślają znaczenie prewencji wśród wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych obciążonych czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Do takich czynników można zaliczyć m.in. cukrzycę, otyłość, nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (blood pressure – BP), nikotynizm oraz zwiększone stężenie cholesterolu LDL. Prewencję określa się jako podjęcie skoordynowanych działań na poziomie populacyjnym mających na celu eliminację lub obniżenie zapadalności pacjentów na daną chorobę. Aby osiągnąć powyższy cel, należy wdrożyć prewencję chorób sercowo-naczyniowych nie tylko w środowisku medycznym, takim jak szpitale, przychodnie czy poradnie medyczne, ale także w domach pacjentów oraz w ich miejscach pracy. Dzięki najnowszej technologii, która napędza rozwój telemedycyny, możemy rozpowszechnić prewencję chorób sercowo-naczyniowych, propagując tzw. m-zdrowie (M-health), definiowane jako „wykorzystanie mobilnych technologii w opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym” [2].
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby aplikacji medycznych związanych z profilaktyką zdrowia. Ponadto wzrosła także liczba użytkowników korzystających ze zdalnych urządzeń typu smartfon, iPhone czy tablet. Mobilne aplikacje medyczne są przeznaczone do monitorowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak: otyłość, palenie tytoniu, siedzący tryb życia, cukrzyca oraz nadciśnienie [3, 4]. Obecnie w sklepach internetowych iTunes i Google Play jest dostępnych ponad 100 000 mobilnych aplikacji zdrowotnych do pobrania na telefon komórkowy. Na rynku możemy znaleźć także ponad 400 moni-
torów aktywności ruchowej czy parametrów życiowych mobilizujących pacjenta do wprowadzenia w życie zdrowych nawyków [5]. Tematem niniejszego artykułu są najnowsze metody prewencji chorób sercowo-naczyniowych, przedstawienie obecnie dostępnych systemów i aplikacji mobilnych oraz ocena słuszności ich stosowania. 

POLECAMY

Aplikacje monitorujące tętno (heart rate – HR) oraz zaburzenia rytmu serca

Aplikacje na telefony komórkowe zdolne do monitorowania arytmii i tętna są coraz częściej wykorzystywane do badań przesiewowych, diagnostyki i monitorowania HR oraz wykrywania zaburzeń rytmu, takich jak migotanie przedsionków (atrial fibrillation – AF). 
Obecnie fotopletyzmografia oparta na telefonie komórkowym (phone–based photoplethysmography – PPG) i ręczny elektrokardiograf (EKG) to dwie główne techniki przyjęte w monitorowaniu HR i AF [6, 7]. Za pomocą aplikacji mobilnej czujnik PPG wykrywa zmiany natężenia światła, które są związane ze zmianami ukrwienia tkanki. Na ich podstawie, dzięki technice optycznej PPG, można odczytać rytm serca [6]. Działanie ręcznego rejestratora EKG opiera się głównie na aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym oraz zewnętrznym czujniku EKG. Zapis uzyskany w ten sposób odpowiada I odprowadzeniu standardowo rejestrowanego EKG [7].
Wśród aplikacji monitorujących zaburzenia rytmu jako pierwszą można wymienić aplikację KardiaMobile opracowaną przez firmę AliveCor [5]. Aplikacja ta jest powszechnie używana w badaniach nad monitorowaniem AF.
Pacjent wyposażony jest w czujnik na palec lewej i prawej ręki oraz aplikację odbierającą przesyłane informacje. Po przyłożeniu palców do czujników rozpoczyna się nagrywanie: aktywność elektryczna jest przesyłana do telefonu komórkowego poprzez modulację częstotliwości sygnału ultradźwiękowego. Powstały zapis EKG może być wyświetlany na bieżąco lub przechowywany jako plik PDF. Na podstawie braku załamków P i nieregularności odstępu RR algorytm w aplikacji pozwala na postawienie potencjalnej diagnozy AF [8]. Wykorzystanie praktyczne tej aplikacji zostało ocenione w badaniu Lau i wsp. [9], które objęło grupę 109 pacjentów, 39 z nich, z uprzednio postawionym rozpoznaniem AF, przetestowało algorytm AliveCor do analizy rytmu, uzyskując czułość 87% i swoistość 97% w porównaniu z interpretacją dokonaną przez kardiologa. W innych badaniach w większości przypadków czułość AliveCor mieściła się w zakresie od 90% do 98% [5]. 
Niższe wyniki uzyskano jedynie w badaniu na pacjentach szpitalnych z oddziałów kardiologicznych i geriatrycznych, wynoszące odpowiednio 54,5% i 78,9% [10]. Kolejną aplikacją monitorującą rytm serca poprzez analizę sygnałów PPG jest CardiioRythm. W b...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy