Cholesterol HDL a ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 1

HDL cholesterol and cardiovascular risk in type 1 diabetes mellitus

Diabetologia

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów u osób z cukrzycą typu 1 (CT1). Dyslipidemia jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej serca w tej grupie chorych. Pacjenci z CT1 żyją krócej niż ich rówieśnicy bez cukrzycy, pomimo wyższych wartości stężenia cholesterolu lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) w stosunku do populacji ogólnej. Wysokie stężenie cholesterolu HDL nie jest gwarancją na zapobiegnięcie powikłaniom neurowaskularnym u pacjentów z CT1. U osób z nowo rozpoznaną CT1 rozpoczęcie podskórnej insulinoterapii prowadzi do normalizacji parametrów lipidowych już po trzech miesiącach leczenia. W ciągu pierwszego roku od diagnozy dochodzi do znaczącego wzrostu stężenia cholesterolu HDL. Istotny jest fakt, że stężenie cholesterolu HDL wzrasta do wartości znaczenie przekraczających przyjęte normy dla pacjentów z cukrzycą. W pierwszym roku trwania CT1 wzrastają także stężenia apolipoprotein. Na podstawie związku ich stężenia z rozwojem przewlekłych powikłań CT1 wydaje się, że profil apolipoprotein, obok tradycyjnych parametrów lipidowych, będzie w przyszłości pomocny w szacowaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z CT1. Insulina egzogenna jest inhibitorem białek transportowych (CETP, PLTP), które są kluczowymi w metabolizmie cholesterolu HDL. Supresja białek transportujących lipidy w pierwszym roku trwania CT1 może być kluczowa w wyrównaniu metabolicznym i rokowaniu.

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów u osób z cukrzycą typu 1 (CT1) [1]. Dyslipidemia jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej serca w tej grupie chorych [2]. Pacjenci z CT1 żyją krócej niż ich rówieśnicy bez cukrzycy [3], pomimo wyższych wartości stężenia cholesterolu lipoproteiny o wysokiej gęstości (high density lipoprotein, HDL) w stosunku do populacji ogólnej. Niewątpliwie prawidłowe wyrównanie glikemii u osób z CT1 jest kluczowe dla zmniejszenia ryzyka rozwoju i progresji przewlekłych powikłań choroby [4–5]. Do innych czynników ryzyka powikłań cukrzycy zalicza się nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, insulinooporność i dyslipidemię, w tym niskie stężenie w surowicy cholesterolu HDL. 
Aterogenną dyslipidemię charakteryzuje współistnienie:

POLECAMY

  • zwiększonego stężenia w surowicy trójglicerydów,
  • zmniejszonego stężenia w surowicy cholesterolu HDL,
  • obecność nieprawidłowych cząsteczek LDL (tzw. małych, gęstych LDL).

Cząsteczka HDL pełni funkcję naczynioprotekcyjną i przeciwzapalną [6]. Jest kluczowa dla zwrotnego transportu wolnego cholesterolu z komórek obwodowych do wątroby (ryc. 1). W leczeniu zaburzeń lipidowych odgrywają rolę styl życia i leki hipolipemizujące. W CT1 lekiem z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI