Gastropareza – jedno ze wskazań do zastosowania insulin ludzkich

Diabetologia

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, w tym gastropareza, należą do szczególnie trudnych do leczenia powikłań cukrzycy. Istnieją dwie formy gastroparezy. Pierwsza z nich to przejściowe (przemijające) zaburzenia motoryki wynikające najczęściej z czasowego (kilka dni do tygodnia) wzrostu glikemii. W tej formie gastroparezy stabilizacja glikemii z reguły przywraca prawidłowy pasaż pokarmu przez żołądek. Długotrwałe, utrzymujące się przez wiele lat wahania glikemii mogą powodować trwałe porażenie funkcji żołądka w zakresie przemieszczania cząstek pokarmowych. Ta druga forma gastroparezy występuje znacznie rzadziej, jednak jej diagnostyka i leczenie są wyzwaniem dla lekarzy prowadzących pacjentów z cukrzycą. Powyższe trudności wynikają także z niezależnego występowania innych czynników nasilających gastroparezę, np. nadużywania alkoholu. Utrwalona gastropareza częściej występuje u pacjentów z cukrzycą typu 1. Jedną ze wskazówek diagnostycznych nakierowujących diabetologa na trop gastroparezy jest szczególny wzorzec wahań glikemii. Przypadek pacjentki przedstawiany w dalszej części artykułu zwraca uwagę na zastosowanie insulin ludzkich u chorych z utrwaloną gastroparezą.

Pacjentka, lat 37, z cukrzycą typu 1, rozpoznaną w 3. roku życia została przyjęta do Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych z powodu znacznych wahań glikemii w przedziale 30–450 mg/dl. Chora była leczona za pomocą intensywnej, funkcjonalnej insulinoterapii (iniekcje doposiłkowe za pomocą analogu szybko działającego oraz analog długo działający pokrywający zapotrzebowanie bazalne). Odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) obniżył się w okresie ostatniego roku z 9,3% do 7,5%. Chora w tym czasie zaobserwowała uczucie „kamienia w nadbrzuszu”, kilkukrotnie po prowokowaniu wymiotów dolegliwości ustępowały. Nie wpłynęło to jednak na normalizację glikemii. Po pewnym czasie chora zauważyła zmniejszenie apetytu i utratę masy ciała o 5 kg w okresie ostatnich 
8 miesięcy. Prowadzący chorą diabetolog podejrzewał psychogenne zaburzenia odżywiania, obserwowane często u młodych pacjentek z cukrzycą typu 1. Celem ustalenia ostatecznego rozpoznania, w tym wykluczenia organicznych przyczyn utraty masy ciała, skierował chorą do szpitala. W klinice przeprowadzono badania laboratoryjne oraz obrazowe, których wyniki zamieszczono w tab. 1.

POLECAMY

Podczas hospitalizacji po podaniu analogu szybko działającego, bezpośrednio przed posiłkiem (do 5 minut przed posiłkiem) dochodziło do spadków glikemii do 43 mg/dl,
a w ciągu 2 godzin po jego spożyciu obserwowano zwyżki glikemii do 350 mg/dl. Zjawisko to występowało głównie po spożyciu podstawowych posiłków, najczęściej obserwowano je po obiedzie, zwłaszcza jeśli chora zjadała kaszę i mięso (ryc. 1).

...
Badanie Wynik
badania laboratoryjne stężenie hemoglobiny 10,9g/dl
stężenie żelaza
 
25 µg/dl
stężenie ferrytyny 4 µg/l
stężenie transferyny 350 
stężenie wit. B12 norma
stężenie kwasu foliowego norma
aktywność AST, ALT, GGTP, ALKP, stężenie bilirubinyi kreatyniny norma
badanie ogólne moczu norma
HbA1c

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI