Systemy ciągłego monitorowania glukozy w świetle nowych zasad refundacji

Diabetologia

Wśród chorych na cukrzycę, szczególnie leczonych insuliną, samokontrola glikemii ma niezwykle istotne znaczenie. Pełny obraz wyrównania cukrzycy można uzyskać jedynie przy zastosowaniu systemu ciągłego monitorowania glukozy (Continuous Glucose Monitoring, CGM) lub metodą skanowania (Flash Glucose Monitoring, FGM). Celem artykułu jest omówienie systemów CGM i FGM dostępnych w Polsce oraz ich refundacji.

Utrzymanie stężenia glukozy we krwi pacjentów z cukrzycą w granicach normy przez większość doby stanowi wyzwanie zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Samokontrola glikemii odgrywa ogromną rolę w leczeniu i zapobieganiu powikłaniom w tej grupie chorych. W tym celu większość pacjentów korzysta z glukometru. Ci, którzy są leczeni wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny (szczególnie z cukrzycą typu 1), powinni wykonywać nawet 8–10 pomiarów dziennie, aby osiągnąć pożądane wyrównanie, co jest uciążliwe. Dzięki systemom do ciągłego monitorowania glukozy CGM (Continuous Glucose Monitoring) oraz FGM (Flash Glucose Monitoring) unikanie hiper- lub hipoglikemii stało się prostsze, niewymagające wielokrotnych nakłuć opuszki palca w ciągu dnia.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) co roku publikuje aktualne wytyczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Ma to za zadanie ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy lekarzom różnych specjalności w celu zapewnienia lepszej opieki pacjentom diabetologicznym. W artykule odniesiono się do najnowszych rekomendacji PTD ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na rynku systemów do ciągłego monitorowania glukozy CGM, FGM oraz zasad refundacji tych produktów dla pacjentów powyżej 26. roku życia.

POLECAMY

Znaczenie monitorowania glukozy

Odpowiednia kontrola stężenia glukozy w grupie pacjentów z cukrzycą odgrywa istotną rolę ze względu na ryzyko powikłań ostrych i przewlekłych, jakie mogą wystąpić przy utrzymywaniu się nieprawidłowego stężenia glukozy w osoczu krwi. Do powikłań ostrych zaliczamy kwasicę ketonową, kwasicę mleczanową, nieketonową hiperglikemię hiperosmolarną oraz hipoglikemię. Zmiany zachodzące w naczyniach krwionośnych prowadzą do rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy, które określa się jako mikroangiopatię i makroangiopatię. Makroangiopatia obejmuje zmiany miażdżycowe dużych naczyń obwodowych, co przyczynia się do wystąpienia zawału serca, udaru mózgu czy niedokrwienia kończyn dolnych.
W przebiegu mikroangiopatii dotyczącej drobnych tętnic, żył i naczyń włosowatych dochodzi przede wszystkim do uszkodzenia nerek oraz siatkówki oraz nerwów obwodowych, jednak uszkodzenie naczyń może dotyczyć również innych narządów, takich jak płuca. 
Bieżące monitorowanie i retrospektywna ocena glikemii stanowią nieodłączny element właściwego leczenia cukrzycy. Pomiar glukometryczny pokazuje aktualne stężenie glukozy we krwi włośniczkowej. W zależności od ilości wykonywanych oznaczeń w ciągu doby chory ma mniejszy lub większy wgląd w swój profil glikemii. Zastosowanie nowych technologii, jakimi są systemy ciągłego monitorowania glukozy w czasie rzeczywistym (real time-CGM) pozwala nie tylko na ocenę aktulanego stężenia glukozy ale pokazuje również  trendy spadku i wz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI