Pozycja metforminy w leczeniu cukrzycy typu 2

Metformin position in the treatment of type 2 diabetes

Diabetologia Otwarty dostęp

Metformina jest najczęściej stosowanym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym uważanym za bezpieczny i skuteczny w leczeniu cukrzycy typu 2: poprawia wyrównanie metaboliczne cukrzycy bez wywołania hipoglikemii, sprzyja redukcji masy ciała, a przy tym charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa. Według wytycznych ADA 2021 oraz PTD 2021 metformina jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2: należy ją stosować u wszystkich chorych, o ile nie ma przeciwwskazań i jest dobrze tolerowana. W przypadku chorych z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, skurczową niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek oraz w przypadku pacjentów, u których współistnieje wiele czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, należy rozważyć terapię skojarzoną metforminą z inhibitorem SGLT-2 (flozyną) lub agonistą receptora GLP-1. Ogólnometaboliczne właściwości metforminy sprawiają, że badacze coraz chętniej analizują jej prewencyjny wpływ na rozwój i progresję różnych chorób.

WHO uznała cukrzycę za epidemię XXI wieku. Liczba pacjentów z cukrzycą na świecie osiąga 415 mln. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna szacuje, że do 2040 r. liczba chorych wzrośnie do 640 mln [1]. Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia z 2019 r. na cukrzycę choruje już blisko 3 mln Polaków. Zdecydowana większość chorych ma cukrzycę typu 2, którą charakteryzuje hiperglikemia, insulinooporność tkanek oraz nieprawidłowe wydzielanie insuliny [2]. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2 jest metformina.
Metformina jest lekiem wyjątkowym – mimo upływu lat ma ugruntowaną pozycję w algorytmach leczniczych cukrzycy typu 2. Swoją popularność metformina zawdzięcza prawdopodobnie kilku cechom: 

POLECAMY

  • skutecznie poprawia wyrównanie metaboliczne cukrzycy bez wywołania hipoglikemii,
  • sprzyja redukcji masy ciała,
  • charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa,
  • wywiera działanie kardioprotekcyjne,
  • jest tania.

Związek ten jest dimetylową pochodną biguanidu (1,1-dimetylobiguanid). Prekursorem metforminy jest galegina, alkaloid otrzymywany z rutwicy lekarskiej. Już w średniowieczu wykorzystywano tę roślinę jako leczącą poliurię [3, 4]. Za ojca metforminy uważa się francuskiego lekarza Jeana Sterne’a, który w swoich pracach przedstawił wiarygodne dane potwierdzające skuteczność metforminy w leczeniu cukrzycy. Pierwsza reklama metforminy miała miejsce w 1957 r. w czasopiśmie „La Presse Medical”. Ze względu na ryzyko kwasicy ketonowej metformina przez wiele lat nie mogła zdobyć kl...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI