Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia , Otwarty dostęp

1 września 2021

NR 27 (Sierpień 2021)

Nowe podejście do leczenia łagodnego i umiarkowanego stadium retinopatii cukrzycowej według ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

0 2321

Jednym z wielu powikłań cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa, która jest główną przyczyną nowo występującej całkowitej utraty wzroku u osób pomiędzy 20. a 74. rokiem życia w krajach bardzo wysoko rozwiniętych. Po 10 latach trwania cukrzycy retinopatia rozwija się u niemal wszystkich pacjentów z cukrzycą typu I i u 60% pacjentów z cukrzycą typu II. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, istnieją wskazania do włączenia sulodeksydu do doustnej farmakoterapii łagodnej i średniozaawansowanej retinopatii cukrzycowej. Wykazano korzystny wpływ tego glikozaminoglikanu na szczelność bariery krew–siatkówka oraz grubość warstwy glikokaliksu na śródbłonku drobnych naczyń siatkówki. Badania retrospektywne wskazują ponadto na poprawę w zakresie ostrości wzroku i ilości wysięków twardych dostrzeganych podczas badania oftalmoskopowego.

Cukrzyca stanowi grupę chorób związanych z nieprawidłowym metabolizmem glukozy. Kluczowym zaburzeniem, które łączy te jednostki chorobowe, jest nieprawidłowy, zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Przyczyny tego stanu mogą być różne, ale najczęściej mamy do czynienia z opornością na insulinę (cukrzyca typu II) oraz z niedoborem endogennej insuliny (cukrzyca typu I). Problem ten dotyczy co 11 mieszkańca naszego kraju, przy czym mowa tutaj o pacjentach, u których postawiono diagnozę cukrzycy, a nie należy zapominać o istnieniu osób ze stanem przedcukrzycowym lub niezdiagnozowanych. Hiperglikemia prowadzi do rozwoju powikłań dotykających takie narządy jak układ sercowo-naczyniowy, nerki, układ nerwowy oraz narząd wzroku. W związku z tym leczenie powikłań cukrzycy stanowi domenę lekarzy różnych specjalności, w tym między innymi specjalistów chorób oczu.
W przebiegu retinopatii cukrzycowej będącej następstwem cukrzycy, którego leczeniem zajmują się głównie okuliści, wyróżnia się kilka stadiów. Zróżnicowane są także metody leczenia, charakterystyczne dla danego etapu choroby. Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego wydała zalecenia odnośnie do stosowania sulodeksydu w farmakoterapii retinopatii cukrzycowej w stadium łagodnym i umiarkowanym tej jednostki chorobowej.

POLECAMY

Retinopatia cukrzycowa na tle innych chorób siatkówki

Siatkówka jest wyjątkową tkanką w organizmie człowieka zdolną do odbioru bodźców wizualnych i ich zamiany na impulsy elektryczne, które mogą być następnie przekazane do mózgu i stać się podstawą percepcji wzrokowej. 
Retinopatie, czyli choroby siatkówki, pojawiają się w wyniku rozmaitych czynników etiologicznych. Do tej grupy chorób narządu wzroku zaliczymy jednostki wywołane przez mutacje genetyczne, czynniki infekcyjne (takie jak wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby czy nawet nicienie), substancje toksyczne, reakcje autoimmunologiczne (np. w chorobie Behçeta) oraz wiele innych. Różnią się one między sobą pod wieloma względami, choćby obrazem siatkówki w badaniu biomikroskopowym i rokowaniem co do upośledzenia widzenia.
Retinopatia cukrzycowa jest chorobą siatkówki będącą następstwem choroby ogólnoustrojowej, jaką jest cukrzyca. W krajach bardzo wysoko rozwiniętych ta jednostka chorobowa jest główną przyczyną nowo występującej całkowitej utraty wzroku u osób pomiędzy 20. a 74. rokiem życia. Szacuje się, że po 10 latach trwania choroby podstawowej retinopatia cukrzycowa rozwinie się u niemal wszystkich pacjentów z cukrzycą typu I oraz u 60% pacjentów z cukrzycą typu II [4].
Nieprawidłowe poziomy glikemii są bardzo dotkliwe dla drobnych naczyń siatkówki, toteż podstawowy poznany patomechanizm, który stoi za uszkodzeniem siatkówki w retinopatii cukrzycowej, polega na zmianach mikroangiopatycznych. Zaburzenia dotyczące anatomii i funkcji drobnych naczyń siatkówki są określane mianem śró...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy