Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia

6 marca 2019

NR 17 (Luty 2019)

Nowe możliwości zwiększania skuteczności insulinoterapii w cukrzycy typu 1 – czy nadzieja wejdzie wkrótce do praktyki klinicznej?

0 1090

Pomimo istotnego postępu w zakresie nowych insulin i sposobów ich podawania wciąż duży odsetek chorych na cukrzycę typu 1 nie osiąga dobrej kontroli glikemii. Dlatego też poszukuje się nowych metod zmniejszania stężenia glukozy w tej grupie chorych. W artykule skoncentrowano uwagę na metforminie i nowszych lekach hipoglikemizujących, które są dopuszczone do leczenia cukrzycy typu 2, a obecnie są intensywnie badane jako leki do wykorzystania w cukrzycy typu 1.

Częstość występowania cukrzycy typu 1 (diabetes mellitus type 1 – T1DM) w populacji światowej szacuje się obecnie na ok. 30 mln i liczba ta ciągle się zwiększa [1].
Zaburzenie homeostazy glukozy w tym typie cukrzycy ma z reguły charakter ostry i w większości przypadków jest spowodowane autoimmunologiczną destrukcją komórek beta trzustki. Prowadzi to szybko, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, do bezwzględnego niedoboru insuliny i konieczności natychmiastowej suplementacji egzogennymi preparatami insuliny. Rekomendowanym sposobem terapii T1DM u większości chorych jest wstrzykiwanie insuliny przed głównymi posiłkami plus insulina bazowa lub ciągły wlew podskórny tego hormonu. Pomimo znacznego postępu w sposobie prowadzenia insulinoterapii tylko 30% chorych osiąga i utrzymuje cel terapeutyczny [2]. Sytuacja ta zmusza niejednokrotnie do zwiększenia dobowej dawki insuliny egzogennej. Stwarza to warunki sprzyjające wystąpieniu działań niepożądanych, w tym najczęściej obserwowanych – hipoglikemii oraz przyrostu masy ciała. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób można zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę, jeżeli zawiodły inne, powszechnie znane metody niefarmakologiczne. Uwzględniając dowody na występowanie insulinooporności i narastanie siły tego niekorzystnego zjawiska w T1DM, od wielu lat są prowadzone badania nad możliwością wykorzystania metforminy. Według niektórych autorów dodanie metforminy do standardowej farmakoterapii T1DM może zmniejszyć zapotrzebowanie chorych na insulinę, zmniejszając równocześnie w niewielkim stopniu odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Zaznaczono ponadto, że u chorych na T1DM leczonych insuliną, statynami i lekami hipotensyjnymi dołączenie metforminy może zmniejszyć masę ciała, zredukować stężenie LDL-cholesterolu oraz zahamować progresję procesu miażdżycowego [3]. 
Wyniki badań nad możliwością zastosowania pioglitazonu – kolejnego obok metforminy leku zmniejszającego insulinooporność – w celu bezpiecznego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy