Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Neuropatia cukrzycowa – najtrudniejsze powikłanie cukrzycy

0 2233

Neuropathy – the most challenging complication of diabetes 

Neuropatia cukrzycowa należy do najczęściej występujących powikłań cukrzycy zarówno typu 1, jak i typu 2. Jej konsekwencje to rozwój zespołu stopy cukrzycowej i wysokie ryzyko amputacji kończyny, zaburzenia funkcjonowania wielu układów i narządów i zwiększone ryzyko zgonu. U niektórych pacjentów występują nasilone, oporne na leczenie dolegliwości bólowe kończyn dolnych negatywnie wpływające na społeczne funkcjonowanie chorych oraz powodujące obniżenie jakości ich życia. Również rozpoznanie neuropatii bywa trudne – nie dysponujemy obecnie prostymi narzędziami do prowadzenia badań przesiewowych pozwalających na zdiagnozowanie uszkodzenia obwodowego układu nerwowego w jego wczesnych etapach, co pozwoliłoby wdrożyć postępowanie zapobiegające skutkom neuropatii. 

POLECAMY

Diabetic neuropathy is the most common complication of both type 1 and type 2 diabetes. Nerves damage may result in the development of diabetic foot and increased risk of limb amputation and some patients may experience intense neuropathic pain which may be resistant to treatment. Diagnosis of neuropathy may be diffi cult. No easy methods are available to diagnose neuropathy early in its course which would allow introduction of interventions to prevent the catastrophic consequences of diabetic neuropathy
 

Słowa kluczowe: Keywords:
 • neuropatia cukrzycowa
 • postać bolesna
 • diagnostyka
 • leczenie
 • diabetic neuropathy
 • painful neuropathy
 • diagnosis
 • treatment

 

Chociaż ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w terapii cukrzycy i w krajach rozwiniętych, śmiertelność z powodu jej ostrych powikłań wydaje się zmniejszać, a chorzy żyją dłużej, to leczenie nadal nie jest na tyle doskonałe, aby uchronić wszystkich pacjentów przed rozwojem powikłań przewlekłych.

Spośród wszystkich powikłań cukrzycy uszkodzenie obwodowego układu nerwowego (neuropatia) występuje najczęściej – jak wynika z badań epidemiologicznych, dotyczyć ono może połowy, a jak podają niektórzy autorzy, nawet większej liczby pacjentów z cukrzycą [1, 2, 3].

Różnice w danych epidemiologicznych mogą wynikać z faktu, że neuropatia jest schorzeniem niejednorodnym i może obejmować uszkodzenie neuronów czuciowych, ruchowych, autonomicznych – osobno lub wszystkie mogą występować jednocześnie. 

Brakuje również jednoznacznej definicji, a stosowane metody diagnostyczne są różne.

Mimo tych rozbieżności wiadomo jednak, że po 25 latach trwania choroby cechy polineuropatii stwierdza się u ponad 50% chorych, a częstość jej występowania rośnie wraz z wiekiem. W badaniach Diabetes Control i Complication Trial Group z 1995 r. wykazano u około 25% pacjentów już po 2–3 latach trwania cukrzycy istnienie stwierdzalnych badaniem klinicznym nieprawidłowości neurologicznych. Po 8 latach trwania choroby zmiany dotyczyły 40% chorych. Potwierdzono ponadto zależność nasilenia neuropatii od wyrównania zaburzeń metabolicznych i czasu trwania cukrzycy [4, 5]. Do czynników ryzyka neuropatii poza hiperglikemią należą też wiek pacjenta, występowanie nadciśnienia tętniczego i dyslipidemia. Objawy neuropatii mogą również dotyczyć dzieci i to na bardzo wczesnych etapach choroby – niektóre badania wskazują na obecność uszkodzenia obwodowego układu u jednej czwartej dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą (badania przewodnictwa nerwowego) [6].

Badania dowodzą również, że zmiany w układzie nerwowym mogą pojawiać się stosunkowo wcześnie, nawet już na etapie stanu przedcukrzycowego [7...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy