Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Monitorowanie glikemii: od profili dobowych do implantacji sensorów na 180 dni

0 685

Neuropathy-the most challenging complication of diabetes

Monitorowanie glikemii jest bardzo ważnym elementem nowoczesnego leczenia cukrzycy. Ważnym krokiem tego postępu było wprowadzenie glukometrów umożliwiających samokontrolę glikemii w postaci profili dobowych. Wygodną formą pomiaru glikemii jest szybkie skanowane monitorowanie glukozy przy użyciu takich sprzętów jak FreeStyle Libra. Stosowanie takich metod poprawiło kontrolę cukrzycy, zmniejszyło liczbę incydentów kwasicy ketonowej i hipoglikiemii oraz poprawiło samopoczucie chorych. Ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) przy zastosowaniu implantowanych czujników umożliwia dobrą kontrolę cukrzycy tak w domu jak i w szpitalu. Czas w zakresie normy jest ważnym kryterium kontroli cukrzycy przy użyciu CGM. Implantowany na 180 dni czujnik Eversense jest obiecującym narzędziem w zakresie postępu monitorowania glikemii.

POLECAMY

Glucose monitoring is very important part of the modern therapy of diabetes. Milestone of this progress was introduction of glucosemeters enabling self-control of glycaemia in form of twentyfour- hours profi les. Very convenient form of glycaemia measurements is fl ash glucose monitoring using devices like FreeStyle Libra. Using such devices improved was the control of diabetes, diminishes incidents of ketoacidosis and hypoglycaemia, and improved of wellbeing of patients. Continuous glucose monitoring using implantable sensors enables good control of diabetes at home and in the hospital. The time in range of glycaemia is important criterion of diabetes control using CGM. The 180-days long implantable sensor Eversense is very promising device in progress of glycaemia monitoring
 

SŁOWA KLUCZOWE: KEYWORDS:
 • samokontrola glikemii  
 • skanowane monitorowanie glikemii
 • ciągłe monitorowanhie glikemii
 • czas glikemii w zakresie normy
 • Eversense
 • self-monitoring of glycaemia
 • flash glucose monitoring
 • continuous glucose monitoring
 • time in range of glycaemia
 • Eversense


Samokontrola glikemii (glukometria)

Współczesne monitorowanie leczenia cukrzycy nie może być prowadzone bez kontroli wahań glikemii, niezależnie od długotrwałej kontroli wyrażonej pomiarem HbA1c. Pomiar glukozy we krwi czy później w płynie międzytkankowym nie był wcale wprowadzony od początku kontrolowania cukrzycy. Warto przypomn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy