Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia

26 sierpnia 2022

NR 31 (Sierpień 2022)

Miejsce pochodnych sulfonylomocznika we współczesnym algorytmie leczenia cukrzycy typu 2 w praktyce

0 543

Celem pracy jest przedstawienie miejsca pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 w sposób praktyczny z uwzględnieniem przypadków klinicznych.

Celem leczenia cukrzycy jest ochrona pacjenta przed rozwojem powikłań choroby. Wieloczynnikowe podejście do leczenia chorych na cukrzycę polega na dążeniu do pożądanych wartości glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, lipidogramu oraz uzyskania lub utrzymania prawidłowej masy ciała. Obecnie, zgodnie z najnowszymi zaleceniami, ogólne kryterium wyrównania cukrzycy typu 2 trwającej dłużej niż 5 lat to wartość HbA1c poniżej 7,0%. Jeśli HbA1c jest powyżej wartości docelowej, konieczna jest intensyfikacja terapii hipoglikemizującej. Kolejne leki obniżające glikemię włączane są znacznie później niż powinny, czego dowodzą wyniki prospektywnego międzynarodowego badania Discover, do którego włączano pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 i u których w miarę potrzeby dołączano kolejne leki przeciwcukrzycowe, aby uzyskać wyrównanie glikemii. Aż 50% pacjentów miało intensyfikowaną terapię dopiero wtedy, gdy HbA1c przekraczało 8,0%, z czego u 25% chorych wartość HbA1c wynosiła nawet 9,0%. Istnieje wiele danych potwierdzających zależność pomiędzy redukcją wartości HbA1c a redukcją ryzyka powikłań mikro- i makronaczyniowych cukrzycy. Co więcej, podwyższona wartość HbA1c jest najmocniejszym czynnikiem prognostycznym zawału serca i udaru niedokrwiennego mózgu w porównaniu do pozostałych czynników, takich jak podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi, podwyższone stężenie cholesterolu LDL, albuminuria i palenie tytoniu. Istotny jest fakt, że wyniki te uzyskano w populacji pacjentów z krótkim, bo 4,5-letnim stażem choroby, co jest kolejnym dowodem na konieczność dążenia do wyrównania glikemii już od momentu rozpoznania cukrzycy. 
Wyniki badań klinicznych dotyczących flozyn i agonistów GLP-1 spowodowały zmianę pozycji tych grup leków (na pierwszą ex aequo z metforminą) w schemacie terapii cukrzycy typu 2 w zaleceniach wielu uznanych towarzystw diabetologicznych, w tym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz towarzystw kardiologicznych. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami u pacjenta ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 i bardzo wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, a tacy chorzy stanowią większość populacji pacjentów z cukrzycą, konieczne jest rozpoczynanie terapii przeciwhiperglikemicznej od metforminy w połączeniu z jednym z powyżej ws...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy