Metformina – niedościgniona 60-latka

Diabetologia

Metformina od 60 lat jest stosowana w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (jak również innych towarzystw, w tym ADA i EASD) metformina jest lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczynaniu leczenia farmakologicznego cukrzycy oraz na wszystkich, kolejnych etapach leczenia. Poza działaniem hipoglikemizującym opisano również wiele innych niezwykle korzystnych efektów stosowania metforminy, wśród których wymienia się: działanie przeciwnowotworowe, wydłużenie przeżycia, działanie naczyniokardioprotekcyjne i neuroprotekcyjne, skuteczność w leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz korzystne działanie obserwowane u kobiet cierpiących z powodu zespołu policystycznych jajników. Praca podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat metforminy. 

Metformina od 60 lat jest stosowana w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (jak również innych towarzystw, w tym ADA i EASD) metformina powinna być lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczynaniu leczenia farmakologicznego cukrzycy (o ile nie jest przeciwwskazana lub źle tolerowana). W sytuacji gdy monoterapia metforminą w maksymalnych dawkach zalecanych lub tolerowanych staje się niewystarczająca dla osiągnięcia lub utrzymania docelowego poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c), należy dodać do niej drugi lek (etap II leczenia) lub dwa leki o różnych mechanizmach działania, lub insulinę bazalną (etap III leczenia) bądź insulinę w dwóch dawkach albo prowadzić intensyfikację insulinoterapii (etap IV leczenia). Metformina jest zatem stosowana na każdym etapie leczenia [1]. Warto w tej sytuacji przedstawić nowe informacje na jej temat. 

POLECAMY

Metformina swoje działanie hipoglikemizujące wywiera poprzez: 

 • hamowanie glukoneogenezy w wątrobie (metformina hamuje glukoneogenezę wątrobową, obniżając jednocześnie AMP-zależny klirens białkowy (AMPK) [2]; AMPK jest istotnym regulatorem przemian energetycznych w organizmie, a prawidłowy przebieg tych przemian ma kluczowe znaczenie u chorych na cukrzycę i osób dotkniętych innymi chorobami metabolicznymi);
 • hamowanie wchłaniania glukozy w jelicie;
 • zwiększenie tkankowego działania insuliny: bez pośredni wpływ na transport glukozy do komórek (GLUT4) oraz zwiększenie zużytkowania glukozy w tkankach;
 • zmniejszenie stężenia insuliny;
 • korzystny wpływ na lipidy krwi i układ krzepnięcia i fibrynolizy [3]. 

Chorzy zażywający metforminę skarżą się jednak na pewne skutki uboczne, które najczęściej dotyczą przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunki). Dolegliwości te dotyczą 20–30% chorych. Do pozostałych objawów ubocznych stosowania metforminy zalicza się kwasicę mleczanową, przy czym ryzyko jej wystąpienia jest stosunkowo niewielkie i dotyczy głównie chorych na cukrzycę z zaburzoną czynnością nerek i/lub wątroby [4].

Poza działaniem hipoglikemizującym opisano również wiele innych niezwykle korzystnych efektów stosowania metforminy, wśród których wymienia się: działanie przeciwnowotworowe [5], wydłużenie przeżycia [6], działanie naczyniokardioprotekcyjne [7], działanie neuroprotekcyjne [8], skuteczność w leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz korzystne działanie obserwowane u kobiet cierpiących z powodu zespołu policystycznych jajników [9]. 

Historia powstania metforminy

W medycynie ludowej od czasów średniowiecza stosowano roślinę rutwicę lekarską (Galega officinalis), której przypisywano działanie przeciwcukrzycowe. Napary z tej rośliny były stosowane w średniowieczu do leczenia poliurii występującej w przebiegu cukrzycy. Z naturalnie występujących w rutwicy biguanidów, guanidyna okazała się zbyt toksyczna, za to galeginę stosowano przez krótki czas na początku XX w. jako lek przeciwcukrzycowy. W toku dalszych badań, w 1926 r., udało się uzyskać dwa syntetyczne biguanidy: syntalinę A i B, charakteryzujące się jeszcze lepszą od galeginy tolerancją. Po raz pierwszy działanie hipoglikemizujące pochodnych diguanidyny zaobserwowano w 1926 r. Franke, Nortman i Wagner zastosowali dekametylenodiguanidynę i dodekametylenodiguanidynę w leczeniu cukrzycy. Związki te miały silne działanie hipoglikemizujące, ale były źle tolerowane, bardzo toksyczne i powodowały wiele działań niepożądanych. Ze względu na odkrycie i szerokie zastosowanie insuliny jako leku przeciwcukrzycowego zarzucono na wiele lat stosowanie i badania nad tą grupą leków hipoglikemizujących [10]. 

W 1957 r. Jean Sterne jako pierwszy użył metforminy w leczeniu cukrzycy [11].

Losy metforminy w organizmie człowieka

Metformina jest wchłaniana z przewodu pokarmowego przez enterocyty przy udziale organicznych kationowych transporterów, takich jak: PMAT (plasma monoamin transporter) i OCT3 (organic cation transporter 3), które znajdują się po stronie luminarnej nabłonka jelitowego. Do krążenia z komórek jelitowych metformina dostaje się za pomocą transporterów OCT3 i OCT1. Transport do hepatocytów metforminie zapewniają dwa transportery OCT1 i OCT3. Z hepatocytów do żółci jest eliminowana przez transporter MATE1 (multidrug toxin and extresion). W nerkach z kolei metformina dostaje się do komórek cewek przy udziale transportera OCT2, a jest eliminowana przez transportery MATE1 i MATE2 w stopniu nieznamiennym [12]. Polimorfizmy genów wyżej wymienionych transporterów wpływają na różną ich ekspresję w tkankach i mają znaczny wpływ na farmakokinetykę tego leku, a więc również na efekty jego działania.

Metformina zmniejsza stężenie glukozy we krwi naczczo i po posiłkach. Nie zwiększa wydzielania insuliny, nie powoduje hipoglikemii i przyrostu masy ciała. Wykazano obecność metforminy w tkance tłuszczowej, mięśniach, wątrobie i jelitach. Największe stężenia osiąga i najdłużej pozostaje w komórkach błony śluzowej jelit. Metformina zwiększ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI