Zgoda pacjenta na zabiegi medyczne

Porady prawne

Do czego jest zobowiązany lekarz wobec pacjenta celem uzyskania jego zgody (prawidłowej w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego)?
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest jednym z podstawowych praw pacjenta oraz jest bezpośrednio związane z prawem pacjenta do informacji (art. 16 oraz 9 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., Dz. U. z 2022 r., poz. 1876, dalej „Ustawa o prawach pacjenta”).
Każdy pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, a każdy lekarz ma obowiązek udzielenia pacjentowi „przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu” (art. 31 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1731, 1733, dalej „Ustawa o zawodzie lekarza”).
Zatem obie ustawy odpowiednio określają ramy prawa do informacji oraz ramy obowiązku informacji lekarza.
Obowiązek lekarza określony w ustawie o zawodzie lekarza jest bardzo szeroki. I tak np. lekarz ma obowiązek udzielenia pacjentowi informacji o innych dostępnych metodach leczenia, naw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI