Choroba wieńcowa u pacjentów z cukrzycą typu 2 w świetle wyników badania COMBINE OCT-FFR

The coronary artery disease in diabetic patients in the light of the COMBINE (OCT-FFR) trial results

Kardiologia Otwarty dostęp

Cukrzyca typu 2 istotnie zwiększa ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową. Aktualnie złotym standardem jest wykonanie badania cząstkowej rezerwy przepływu (FFR-fractional flow reserve), aby ocenić wskazania do rewaskularyzacji naczyń wieńcowych. Badanie COMBINE (FFR-OCT) pokazało, że obrazowanie wewnątrznaczyniowe za pomocą optycznej tomografii koherentnej (OCT) wzbogaca FFR w identyfikacji zmian w naczyniach wieńcowych, które mogę w przyszłości być odpowiedzialne za niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Cukrzyca typu 2 istotnie zwiększa ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową. Celem oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z chorobą wieńcową stosuje się ocenę cząstkowej rezerwy przepływu (FFR – franctional flow reserve). FFR jest indeksem fizjologicznym stosowanym powszechnie celem istotności zwężenie naczyń wieńcowych w zakładzie hemodynamiki wieńcowej. Jeżeli wskaźnik FFR ≤ 0,80, oznacza to istotność zwężenia i potrzebę rewaskularyzacji naczynia wieńcowego. Duże randomizowane badania kliniczne, takie jak FAME i FAME-2, potwierdziły skuteczność odroczenia rewaskularyzacji zwężonego naczynia, jeżeli wynik wykonanego FFR jest > 0,80. Niemniej jednak dodatkowe analizy wykazały, że tak stosowana strategia rewaskularyzacji mięśnia sercowego zgodnie z wynikiem FFR skutkuje zwiększonym odsetkiem nieporządnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2. 
Na morfologię zmian miażdżycowych nie tylko składa się istotne zwężenie jego światła, ale także odpowiednia budowa histologiczna. Zmiany miażdżycowe mogą przybierać charakter zmian ranliwych, czyli takich, które mogą powodować wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Jedną z tych zmian jest TCFA (thin fibrous cap atheroma), czyli blaszka miażdżycowa pokryta cienką czapką włóknistą, która może pękać i prowadzić do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. 
Wcześniejsze badania pokazały, że w zmianach wieńcowych o nieistotnych zwężeniach obecność TCFA zwiększa ryzyko niepor...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI